Main / About / Management

Management

Лахман С.И.

              Sergey I. Lakhman
                General Director

Буркова Н.В Травуш В.И Никандров Ф.В.
Nadezhda V. Burkova
Senior Deputy Gereral Director
Vladimir I. Travush
Deputy General Director
Philip Nikandrov
Chief Architect
Просвирина Е.И. Никитенко Н.А. Савальский Д.И.  
Elena I. Prosvirina
Deputy General Director
Nailya Nikitenko
Deputy General Director
D.I. Savalskiy
Deputy General Director
 

 

 

 

Волохина Е.В. ЗАО

Борисов А.В. ЗАО

Козырев

Е.V. Volokhina
Head of Architectural Studio
A.V. Borisov
Chief Structural Engineer
 
S.I. Kozyrev
Head of Architectural Studio

Требухин Д.В.

Зайцева Е.В. ЗАО

Иванова А.В. ЗАО

D.V. Trebukhin
Chief Project Engineer
Е.V. Zaytseva
Chief Structural Engineer
A.V. Ivanova
Chief Project Engineer

Бурков А. А. ЗАО

Бабкин С.К. ЗАО

Вишняков

 A.A. Burkov
Head of Architectural Studio
 S.К. Babkin К.
Head of the Project
D.K. Vishnyakov
Chief Project Engineer

Клаженов Д.В. ЗАО

Печеная Т. Н. ЗАО

Софронов Ю.Н. ЗАО

 D.V. Klazhenov
Head of Architectural Studio
T.N. Pechenaya
Head of Electricity Supply
System Department 
Y.N. Sofronov
Head of Water Supply Department

Ковальский А.В. ЗАО

 

 
А.V. Kovalskiy
Chief Specialist of the Master
Plan and Transportation